HT 1996-2012 - Cirkus svet (DVD)

DVD

Cena:5.90
Dátum vydania: 17. 9. 2012

(táto edícia obsahuje jeden DVD disk)

 

DVD obsahuje:


CIRKUS SVET (kompletný film) 40 min

Domkumentárny film mapujúci karieru HT s množstvom rozhovorov a raritnými zabermi skupiny. Doposiaľ nebol k dispozícii v celej svojej dĺžke, iba rozdelený do troch častí na Youtube

 

VYSTRIHNUTÉ SCÉNY (12 min)

- Čierne víno - check room
- Názov "1000 rokov od raja"
- Zmeny hudobných žánrov
- Cesta - štúdio
- V hlbinách - bicie

 

5x LIVE VIDEO (17 min)

1. Ena (live)

2. Hotentoten (live)

3. Holubica (live)

4. Bábika (live)

5. Cudzí medzi cudzími (live)